Zásada ochrany osobních údajů

Zásada ochrany osobních údajů

Miller & Miller Enterprises (“my” nebo “naše”) provozuje webové stránky shop.millerandmiller.net (dále jen “služba”). Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při použití naší služby a o volbách, které jste s těmito daty spojovali. Vaše data používáme k poskytování a zdokonalování služeb. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a využíváním informací v souladu s touto zásadou. Pokud není v této politice ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy používané v této politice ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich podmínkách, přístupné na millerandmiller.net

Definice

Služby

Služba je internetová stránka millerandmiller.net provozovaná společností Miller & Miller Enterprises

Osobní data

Osobními údaji se rozumí údaje o žijícím jedinci, které lze z těchto údajů identifikovat (nebo z těchto a dalších informací, které máme buď v držení, nebo se pravděpodobně dostanou do našeho vlastnictví).

Cookies

Cookies jsou malé soubory, uschovávány na vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení)

Datový řadič

 • Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely a způsob zpracování jakýchkoli osobních informací. Pro účely této zásady ochrany osobních údajů jsme datovým řadičem vašich osobních dat.
 • Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)
 • Zpracovatelem údajů (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která údaje zpracovává jménem správce údajů. Služby různých poskytovatelů služeb můžeme využívat k efektivnějšímu zpracování vašich údajů.
 • Předmět dat (nebo uživatel)
 • Subjekt údajů je každá živá osoba, která používá naši službu a je předmětem osobních údajů.
 • Sbírání a užívání informací
 • Shromažďujeme několik různých druhů informací pro různé účely, abychom vám naši službu poskytli a vylepšili.)
 • Typy dat, které jsou sbírány

Osobní data

Během používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které lze použít ke kontaktu s vámi nebo k identifikaci (“Osobní údaje”). Osobně identifikovatelné informace mohou obsahovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, Stát, Provincie, PSČ, Město

Cookies a Spotřební data

Můžeme použít vaše osobní údaje, abychom vás kontaktovali s novinkami, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které vás mohou zajímat. Můžete se rozhodnout, že od nás obdržíte částečnou nebo veškerou tuto komunikaci, a to následováním  odkazu k odhlášení nebo pokynů poskytnutých v jakémkoli e-mailu, který vám zašleme.

Spotřební data

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přistupována a využívána (“Spotřební data”). Tato uživatelská data mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, unikátní identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování a data Cookies

Používáme cookies a podobné sledovací technologie pro sledování aktivit v naší službě a držíme určité informace. Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies se do prohlížeče posílají z webových stránek a ukládají se do vašeho zařízení. Pro sběr a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby se používají i další sledovací technologie, jako jsou majáky, tagy a skripty. Můžete dát svému prohlížeči pokyn k odmítnutí všech souborů cookie nebo k označení, kdy je cookie odesíláno. Pokud však cookies nepřijmete, pravděpodobně nebudete moci použít některé části naší služby.

Příklady cookies, které používáme

Identifikátor relace – Tyto cookies používáme na provoz našich služeb

Preferenční cookies – Tyto cookies používáme na zapamatování vašich preferencí a nastavení.

Bezpečnostní cookies – Tyto používáme z bezpečnostních důvodů.

Využití dat

Miller & Miller Enterprises využívají shromážděná data k různým účelům:

Poskytování a udržování naší služby

Informace o změnách v naší službě

Dovolovat vám účast na interaktivních funkcích naší služby, když se tak rozhodnete

Poskytování zákaznické podpory

Získat analýzu nebo cenné informace tak, abychom mohli zlepšit využití naší služby

Sledovat, předcházet technickým otázkám

Zajišťovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste si již koupili, nebo jste si je vybrali.

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud pocházíte z Evropského hospodářského prostoru (EHP), pak právní základ Miller & Miller Enterprises pro shromažďování a využívání osobních informací popsaných v této politice ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétních souvislostech, ve kterých je shromažďujeme.

Miller &  Miller může zpracovávat vaše Osobní Data protože:

S vámi potřebujeme vytvořit smlouvu

Dali jste nám k tomu povolení

Je to v našich obchodních a právních zájmech a je předurčený vašim pravům

Pro účely zpracování platby

Pro dodržení zákonů

Uchovávání údajů

Miller & Miller Enterprises si ponechají vaše osobní data pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v této zásadě ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností (například pokud budeme povinni uchovávat vaše údaje, abychom byli v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a politiky. Miller & Miller Enterprises si také ponechá spotřební data pro účely interní analýzy. Údaje o použití jsou zpravidla uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být předány počítačům umístěným mimo vaši státní, provinční, zemskou nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od těch, které spadají do vaší jurisdikce. Pokud se nacházíte mimo Maltu a rozhodnete se poskytnout nám informace, upozorňujeme, že údaje včetně osobních údajů přenášíme na Maltu a zpracováváme je tam. Váš souhlas s touto politikou ochrany osobních údajů následovanou předložením těchto informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Miller & Miller Enterprises podniknou všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby s vašimi daty bylo nakládáno bezpečně a v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů a nedošlo k přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejnění údajů

Zveřejnění pro výkon práva

Za určitých okolností může být společnost Miller & Miller Enterprises povinny zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné správy (např. soudu nebo vládní agentury).

Právní požadavky

Miller & Miller Enterprises mohou zveřejnit vaše osobní data v dobré víře, že takové jednání je nezbytné k:

Dodržované zákonné povinnosti a  chránění  a hájení  práva nebo majetku společnosti Miller & Miller Enterprises

Předcházet možným pochybením v souvislosti se službou nebo je vyšetřovat

Chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti

Chránit před právní odpovědností

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Cílem Miller & Miller Enterprises je podniknout rozumné kroky, které vám umožní upravit, pozměnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních dat. Pokud si přejete být informováni o tom, jaká osobní data o vás držíme, a pokud chcete, aby byla odstraněna z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

Právo na přístup, aktualizaci nebo odstranění informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat k osobním údajům, aktualizovat je nebo požadovat o jejich odstranění přímo v rámci sekce nastavení účtu. Pokud nejste sami schopni tyto akce provádět, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

Právo na opravu. Máte právo na opravu svých informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.

Právo na námitku. Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

Právo omezení. Máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních informací.

Právo na přenos dat. Máte právo být opatřen kopií informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

Právo odejmout souhlas. Máte také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas tam, kde se Miller & Miller Enterprises opírali o váš souhlas se zpracováním vašich osobních informací.

Upozorňujeme, že vás můžeme požádat o ověření totožnosti dříve, než na takové žádosti odpovíte. Máte právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací se prosím obraťte na Váš místní úřad pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naši službu (“Poskytovatelé služeb”), poskytli službu naším jménem, vykonávali služby související se službou nebo nám pomáhali při analýze způsobu využití naší služby. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jinému účelu.

Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a / nebo služby. V takovém případě využíváme služeb třetích stran pro zpracování plateb (např. zpracovatelů plateb). Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních informací se řídí jejich politikou ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s platebními informacemi.

Zpracovatelé plateb, se kterými pracujeme, jsou:

PayPal / Braintree

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Odkazy na další weby

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které u nás nejsou provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete směrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, politikou ochrany osobních údajů ani praktikami stránek či služeb třetích stran a neneseme na sebe žádnou odpovědnost.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let (“Děti”). Vědomě nesbíráme osobně identifikovatelné informace od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud si uvědomíme, že jsme shromažďovali osobní údaje od dětí bez ověření rodičovského souhlasu, podnikáme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny této zásady ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat naši politiku ochrany osobních údajů. Případné změny vám oznámíme vyvěšením nové zásady ochrany osobních údajů na této stránce. Dáme vám vědět e-mailem a / nebo prominentním oznámením na naší službě, než změna začne být účinná a aktualizujeme “datum účinnosti” na vrcholu této zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám tuto zásadu ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumávat pro případné změny. Změny této zásady ochrany osobních údajů jsou účinné v okamžiku, kdy jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této zásady ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na:

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené sbírky

AŽ 20% SLEVA | PO CELÝ ROK

Využijte až 20% slevu po celý rok, když se zaregistrujete jako architekt, návrhář interiérů, obchodník, jednotlivec nebo zákazník.

KUPUJ TEĎ